facebook
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Florystyka — studia podyplomowe
Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe:
"Florystyka", rok akademicki 2018/2019

X edycja Studiów Podyplomowych Florystyka

Rekrutacja na rok 2018/2019 rozpoczęta!

Organizator
Katedra Roślin Ozdobnych, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Czas trwania
Studia trwają 2 semestry. Przewiduje się 9 zjazdów trzydniowych (pt-ndz), od października do lipca, ostatni, 10 zjazd ma charakter seminariów i konsultacji przed egzaminem i odbywa się w terminie dogodnym dla studentów. Studia obejmują łącznie 260 godzin dydaktycznych w tym 140 godzin zajęć praktycznych i 120 godzin wykładów.

Koszt studiów
7200 zł, możliwość zapłaty w 2 ratach po 3600 zł za semestr.
W cenę wliczone są koszty materiałów florystycznych i materiału roślinnego.

Miejsce zajęć
Budynek Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków.

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Florystyka jest złożenie lub przesłanie
kompletu dokumentów. Wymagane dokumenty: Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na studia podyplomowe
należy dokonać opłaty za studia (lub 1-szy semestr studiów)
na konto bankowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:
Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293
z dopiskiem "Studia Podyplomowe Florystyka" oraz okazać kierownikowi studiów podyplomowych
oryginał świadectwa ukończenia wyższej uczelni, najpóźniej na pierwszym zjeździe.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Studia Podyplomowe Florystyka
Katedra Roślin Ozdobnych
Al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków

Warunki ukończenia studiów:
  • uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych,
  • uzyskanie wszystkich wymaganych programem studiów zaliczeń i zdanie egzaminów,
  • wykonanie 3 prac na egzaminie praktycznym
    i uzyskanie pozytywnego wyniku tego egzaminu.

Regulamin Studiów Podyplomowych

Kalendarium
podyplomowe kraków florystyka
11 czerwca 2018   

Ósmy zjazd
Ósmy zjazd, IX edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
23 kwietnia 2018   

Siódmy zjazd
Siódmy zjazd, IX edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
19 marca 2018   

Szósty zjazd
Szósty zjazd, IX edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
5 lutego 2018   

Piąty zjazd
Piąty zjazd, IX edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
15 stycznia 2018   

Czwarty zjazd
Czwarty zjazd, IX edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
Florystyka Studia Podyplomowe są na FacebookuStudia Podyplomowe Florystyka są na Facebooku