facebook
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Florystyka — studia podyplomowe
Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe:
"Florystyka", rok akademicki 2018/2019

X edycja Studiów Podyplomowych Florystyka

Informacji o naborze na X edycję studiów udziela kierownik studiów:
Bożena Pawłowska (e-mail: ropawlow@cyf-kr.edu.pl).

Organizator
Katedra Roślin Ozdobnych, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Czas trwania
Studia trwają 2 semestry. Przewiduje się 9 zjazdów trzydniowych (pt-ndz), od października do lipca, ostatni, 10 zjazd ma charakter seminariów i konsultacji przed egzaminem i odbywa się w terminie dogodnym dla studentów. Studia obejmują łącznie 260 godzin dydaktycznych w tym 140 godzin zajęć praktycznych i 120 godzin wykładów.

Koszt studiów
7200 zł, możliwość zapłaty w 2 ratach po 3600 zł za semestr.
W cenę wliczone są koszty materiałów florystycznych i materiału roślinnego.

Miejsce zajęć
Budynek Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków.

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Florystyka jest złożenie lub przesłanie
kompletu dokumentów. Wymagane dokumenty: Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na studia podyplomowe
należy dokonać opłaty za studia (lub 1-szy semestr studiów)
na konto bankowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:
Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293
z dopiskiem "Studia Podyplomowe Florystyka" oraz okazać kierownikowi studiów podyplomowych
oryginał świadectwa ukończenia wyższej uczelni, najpóźniej na pierwszym zjeździe.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Studia Podyplomowe Florystyka
Katedra Roślin Ozdobnych
Al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków

Warunki ukończenia studiów:
  • uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych,
  • uzyskanie wszystkich wymaganych programem studiów zaliczeń i zdanie egzaminów,
  • wykonanie 3 prac na egzaminie praktycznym
    i uzyskanie pozytywnego wyniku tego egzaminu.

Regulamin Studiów Podyplomowych

Kalendarium
podyplomowe kraków florystyka
25 lutego 2019   

Czwarty zjazd
Czwarty zjazd, X edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
1 lutego 2019   

Trzeci zjazd
Trzeci zjazd, X edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
16 grudnia 2018   

Drugi zjazd
Drugi zjazd, X edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
9 listopada 2018   

Nowa edycja studiów
Zapraszamy na X edycję Studiów Podyplomowych Florystyka [więcej >>]
21-22 września 2018   

Egzamin dyplomowy
Relacja z egzaminu końcowego, IX edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
9 lipca 2018   

Dziewiąty zjazd
Dziewiąty zjazd, IX edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
Florystyka Studia Podyplomowe są na FacebookuStudia Podyplomowe Florystyka są na Facebooku