facebook
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Florystyka — studia podyplomowe
Opis studiów
Studia Podyplomowe Florystyka w Krakowie
Prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie Studia Podyplomowe Florystyka
wyposażają studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają absolwentom na efektywną pracę w dziale profesjonalnej i komercyjnej florystyki,
na poziomie przyjętym w krajach Unii Europejskiej.

Studia Podyplomowe Florystyka w Krakowie zapewniają odpowiednie przygotowanie absolwentów, nie tylko przez poznanie tajników florystyki współczesnej i zdobycie wiedzy na temat roślin,
ale także poprzez uzyskanie kompetencji społecznych związanych z przedsiębiorczością, umiejętnościami organizacyjnymi, poczuciem estetyki i poszukiwaniem nowych możliwości rozwoju zawodowego. Kształcimy przyszłych florystów, właścicieli i pracowników kwiaciarń i pracowni florystycznych oraz nauczycieli zawodu florysta, przygotowując ich do osiągnięcia sukcesu
w dynamicznie rozwijającej się branży kwiaciarskiej.

Po zaliczeniu egzaminów teoretycznych, na zakończenie Studiów Podyplomowych Florystyka odbywa się egzamin praktyczny, prowadzony według zasad opracowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Florystów FLORINT. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wszystkich egzaminów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Florystyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz dyplom Florysty potwierdzony przez sędziów o międzynarodowych kwalifikacjach, uznawany w Polsce i na świecie.

Kalendarium
podyplomowe kraków florystyka
5 lutego 2018   

Piąty zjazd
Piąty zjazd, IX edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
15 stycznia 2018   

Czwarty zjazd
Czwarty zjazd, IX edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
17 grudnia 2017   

Trzeci zjazd
Trzeci zjazd, IX edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
26 listopada 2017   

Drugi zjazd
Drugi zjazd, IX edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
23 października 2017   

Pierwszy zjazd
Pierwszy zjazd, IX edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
Florystyka Studia Podyplomowe są na FacebookuStudia Podyplomowe Florystyka są na Facebooku