facebook
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Florystyka — studia podyplomowe
Opis studiów
Studia Podyplomowe Florystyka w Krakowie
Prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie Studia Podyplomowe Florystyka
wyposażają studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają absolwentom na efektywną pracę w dziale profesjonalnej i komercyjnej florystyki,
na poziomie przyjętym w krajach Unii Europejskiej.

Studia Podyplomowe Florystyka w Krakowie zapewniają odpowiednie przygotowanie absolwentów, nie tylko przez poznanie tajników florystyki współczesnej i zdobycie wiedzy na temat roślin,
ale także poprzez uzyskanie kompetencji społecznych związanych z przedsiębiorczością, umiejętnościami organizacyjnymi, poczuciem estetyki i poszukiwaniem nowych możliwości rozwoju zawodowego. Kształcimy przyszłych florystów, właścicieli i pracowników kwiaciarń i pracowni florystycznych oraz nauczycieli zawodu florysta, przygotowując ich do osiągnięcia sukcesu
w dynamicznie rozwijającej się branży kwiaciarskiej.

Po zaliczeniu egzaminów teoretycznych, na zakończenie Studiów Podyplomowych Florystyka odbywa się egzamin praktyczny, prowadzony według zasad opracowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Florystów FLORINT. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wszystkich egzaminów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Florystyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz dyplom Florysty potwierdzony przez sędziów o międzynarodowych kwalifikacjach, uznawany w Polsce i na świecie.

Kalendarium
podyplomowe kraków florystyka
23 października 2017   

Pierwszy zjazd
Pierwszy zjazd, IX edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
2 lipca 2017   

Dziewiąty zjazd
Dziewiąty zjazd, VIII edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
5 czerwca 2017   

Ósmy zjazd
Ósmy zjazd, VIII edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
30 kwietnia 2017   

Siódmy zjazd
Siódmy zjazd, VIII edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
3 kwietnia 2017   

Szósty zjazd
Szósty zjazd, VIII edycja — Studia Podyplomowe Florystyka... [więcej >>]
Florystyka Studia Podyplomowe są na FacebookuStudia Podyplomowe Florystyka są na Facebooku